Park Technologiczny SA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Galeria sztuki
Galeria Park TE

Wernisaż Koszalin 4 Pory Roku

W obiektywie - Koszalińska Grupa Fotograficzna ma zaszczyt zaprosić na wernisaż pt. KOSZALIN 4 PORY ROKU.
Jak sama nazwa wskazuje, obejrzeć  można zdjęcia przeróżnych zakątków i charakterystycznych okolic Koszalina w czerech porach roku w Galerii ParkTe mieszczącej się w Parku Technologicznym S.A. w Koszalinie ul. Partyzantów 17. Wystawa otwarta do 18.01.2015 roku.
To ostatnia inicjatywa Projektu FOTOGRAFUJMY, który po sześciu miesiącach dobiega końca, a celem jego było zachęcenie mieszkańców Koszalina i okolic do fotografowania, dzielenia się zdjęciami i wspólnym zdobywaniem doświadczenia.
Wernisaż jest dofinansowany ze środków Programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Nauka dla Środowiska".

 

Galeria sztuki ParkTe

wernisażOPIS WYSTAWY
Otwarcie wystawy autorskiej Anny Gut pt. „Portret gliny” w Galerii ParkTe odbyło się 24 lipca 2012 r. Zaprezentowany na niej został cykl prac ceramicznych oraz portrety osób bliskich autorce. Łącznie wystawionych zostało siedem prac. W tym wyróżniona praca dyplomowa, prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
Punktem wyjścia do zrealizowania wystawy były osobiste rozważania autorki na temat ceramiki. Co rozumiemy pod tym pojęciem, jak możemy podzielić wyroby gliniane oraz jaką nadać im funkcję. Podkreślony został fakt, iż mamy do czynienia z jedną z najstarszych dziedzin sztuki, która nie traci nic ze swojej atrakcyjności także w dobie XXI w. Przeciwnie, inspiruje artystów takich jak Anna Gut, do tworzenia coraz to nowych form ceramicznych, wykorzystujących więcej możliwości technologicznych tego materiału. Zaprezentowane na wystawie prace miały charakter rzeźbiarski, wpisujący się w nurt ceramiki artystycznej.
Użyty w większości form detal organiczny jest wynikiem prywatnych zainteresowań przeobrażeniami świata roślinnego. Stanowi kontynuację motywu wcześniejszych realizacji ceramicznych autorki, gdzie szkliwione i „rozrzeźbione” kompozycje, mają sprawiać wrażenie „skończonych”, do których w odczuciu oglądającego nie jesteśmy w stanie już nic więcej dodać.
Wykorzystane zostały prawie wszystkie możliwości technologiczne, jak i wyrazowe, które daje nam ceramika.

ANNA GUT
Urodzona 26 lipca 1984 roku w Wałczu. W 2004 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie, specjalność wystawiennictwo. W latach 2004-2009 studia z zakresu historii sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Promotor pracy magisterskiej „Epitafium rodziny Neisserów z kościoła Najświętszej Marii Panny w Toruniu – jako przykład manieryzmu”, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Bania. W latach 2006-2011 studia rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom i specjalizacja w zakresie ceramiki artystycznej w pracowni prof. Iwony Langowskiej, as. mgr Aleksander Paskal. Tytuł pracy artystycznej „Portret gliny”- dyplom wyróżniony na wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Praca dyplomowa „Pomniki pamięci. Megality w twórczości Zygmunta Wujka”, promotor dr Małgorzata Jankowska. Od 2010 roku doktorantka Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu, Katedry Historii Sztuki i Kultury. Opiekun rozprawy doktorskiej „ET IN FUNERE PERENNITAS. Nowożytne epitafia drewniane na Pomorzu Środkowym”, dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK.

 Akcjonariusze PT: Politechnika Koszalińska, Gmina Miasto Koszalin